Legg inn kva du trur er det rette for å få til stabil verdiskaping igjen?

januar 19, 2009

Finans markedet trenger revitalisere sin gjerning.